Ontwikkeling

Ontwikkeling in de maatschappij, verzoeken van de klanten en nieuwe didactische concepten vragen om aanpassing van de bestaande opleidingen.
In dit kader ben ik voor de volgende opleidingen actief:
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Academie voor Bouw en Infra
    • Bouw Management Uitvoering (BMU). De volledige studie aangepast op competentiegericht onderwijs. Over dit vernieuwingstraject de algemene leiding gehad. Oplevering december 2004. Deze ontwikkeling loopt nog steeds door.
    • Bedrijfskunde en Management voor Bouw en Infra (BMBI) voorheen Aannemers Staf Opleiding (ASO). Doorontwikkelen van de totale opleiding. Vooral het inpassen van de diverse vakken in het BP+, het eindwerkstuk, en het onderbouwen van de theorie door bijpassende literatuur. Tevens de mogelijkheden van op afstand leren inbrengen in het didactisch concept.
  • Bouwradius
    • Deelnemer in een ontwikkelgroep voor de organisatie cursussen.