Advies

Mensen vormen het kapitaal van de onderneming, daar is iedereen inmiddels van overtuigd. De bedrijfsdoelstellingen worden bereikt door en met mensen. Opleiden vormt hierbij een belangrijk aspect. De wil om het opleiden structureel aan te pakken is waarschijnlijk binnen uw onderneming aanwezig. Het ontbreekt u echter vaak aan tijd en zicht op de vele aanbieders van opleidingen. Op basis van uw visie, uw ondernemingsplan of uw idee├źn kan ik u ter zijde staan op onder andere een van de volgende punten:
  • Het opstellen van een meerjaren opleidingsplan, als leidraad voor het, met uw medewerkers, bereiken van de ondernemingsdoelen.
  • Het aan de hand van de functioneringsgesprekken jaarlijks afstemmen van het opleidingsplan.
  • Het invullen van specifieke opleidingsvraagstukken.
  • Het maken van individuele ontwikkelingsplannen. Samen met de medewerker en de leidinggevende worden de mogelijkheden van de medewerker en de mogelijkheden binnen de onderneming bekeken. Ervaring en opleiding zijn hierbij van wezenlijk belang.

Een passende opleiding motiveert uw medewerkers en bindt deze aan uw onderneming. De medewerker moet het geleerde in de praktijk kunnen brengen anders lijdt dit tot demotivatie of zelfs het vertrek van een goede medewerker. Het kennen, begrijpen en respecteren van uw onderneming en uw medewerker is voor het geven van passend advies essentieel.